ข้ามไปยังเนื้อหา

แหล่งข้อมูลที่ดาวน์โหลดได้

เอกสาร​ต่าง ๆ เหล่า​นี้​มี​แหล่ง​ข้อมูล เครื่อง​มือ​ต่าง ๆ และ​ความ​ช่วยเหลือ​สำหรับ​แพทย์​ที่​ให้​การ​รักษา​คนไข้​ที่​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา

 

กลวิธีทางคลินิกที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่รับการถ่ายเลือด

ภาพรวมของทางเลือกในการผ่าตัดที่ปลอดภัยและได้ผลดี กลวิธีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการรักษาที่เฉพาะเจาะจงของผู้ป่วยหลายแบบทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด

คณะกรรมการประสานงานกับโรงพยาบาลสำหรับพยานพระยะโฮวา

พยานพระยะโฮวาจัดให้มีเครือข่ายทั่วโลกเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นพยานพระยะโฮวา เอกสารนี้ช่วยให้เห็นว่าเรามีบริการอะไรบ้างสำหรับทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสถาบันต่าง ๆ

จุดยืนทางความเชื่อและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและเรื่องอื่น ๆ

ข้อสรุปจุดยืนของพยานพระยะโฮวาเกี่ยวกับการรักษา การใช้เลือดของตัวเอง และการใช้ส่วนประกอบหลักของเลือด

แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อหลีกเลี่ยงและควบคุมการเสียเลือดและภาวะโลหิตจางโดยไม่ถ่ายเลือดในผู้ป่วยศัลยกรรม

เอกสารนี้ได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ช่วยลดการสูญเสียเลือดของผู้ป่วยและยังมีแหล่งอ้างอิงที่ทันสมัยซึ่งบอกวิธีหลีกเลี่ยงการถ่ายเลือดในผู้ป่วยศัลยกรรม ในเอกสารนี้อ้างอิงถึงบทความที่ได้รับการตรวจสอบแล้วมากกว่า 500 บทความ

แนวปฏิบัติทางคลินิกด้านสูติ-นรีเวช เพื่อหลีกเลี่ยงและควบคุมการเสียเลือดรวมถึงรักษาภาวะโลหิตจางโดยไม่ใช้เลือด

เอกสารนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยด้านสูติ-นรีเวชโดยไม่ต้องใช้การถ่ายเลือด และยังช่วยในการวางแผนป้องกันและจัดการกับการตกเลือดหลังคลอด ตอนท้ายของเอกสารมีการเชื่อมโยงไปที่แหล่งอ้างอิงจำนวนมาก

แนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยเลือดออกในทางเดินอาหารเฉียบพลันและมีภาวะโลหิตจางโดยไม่ใช้เลือด

เอกสารนี้ได้รวบรวมแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่มีเลือดออกเฉียบพลันในทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่างโดยไม่ต้องใช้การถ่ายเลือด มีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งอ้างอิงที่เป็นบทความทางการแพทย์มากกว่า 500 บทความ

แนวปฏิบัติทางคลินิกโดยไม่ใช้เลือดในผู้ป่วยภาวะตกเลือดและโลหิตจางขั้นวิกฤต

เอกสารนี้มีแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตโดยไม่ต้องใช้การถ่ายเลือด แนวปฏิบัตินี้มาจากหลักฐานที่มีข้อพิสูจน์และมาจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ตอนท้ายมีการอ้างอิงถึงบทความทางการแพทย์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมากกว่า 500 บทความ