ข้ามไปยังเนื้อหา

ชีวจริยธรรมและกฏหมาย (ทั่วไป)

การเคารพต่อการตัดสินใจส่วนบุคคล และการแสดงความยินยอม (เลือกด้วยตนเอง) ในการรักษา

Law, ethics, religion, and blood management. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Seeber P, Shander A.

Source‎: In: Basics of Blood Management, Second Edition. Chichester, West Sussex (UK); Wiley-Blackwell; 2013. p. 285-96.

Indexed‎: ISBN 978-0-470-67070-5

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118338070.ch20/summary (เปิดหน้าต่างใหม่)

Management of Anaesthesia For Jehovah's Witnesses. Second Edition. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ward ME, Dick J, Greenwell S, O’Sullivan E, Verma R, Whitaker DK.

Source‎: London, UK: The Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland; 2005.

https://www.aagbi.org/publications/guidelines/jehovahs-witnesses-2 (เปิดหน้าต่างใหม่)