ข้ามไปยังเนื้อหา

ชีวจริยธรรมและกฏหมาย (เกี่ยวกับเด็ก)

Parental Rights, Uncertainty in Medicine, and the Doctor-Patient Relationship

Treatment decisions regarding infants, children and adolescents. [Les décisions de traitement au nom des nourrissons, des enfants et des adolescents.] [English, French] (เปิดหน้าต่างใหม่)

Albersheim S, Arbour L, Byrne P, Harrison C, Laxer R, Magwood B, Tolkin J, Tsai E; for the Bioethics Committee, Canadian Paediatric Society.

Source‎: Paediatr Child Health 2004;9(2):99-114.

Indexed‎: PubMed 19654990

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19654990 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Patient- and family-centered care and the pediatrician's role. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Eichner JM, Johnson; Committee on Hospital Care and Institute for Patient- and Family-Centered Care.

Source‎: Pediatrics 2012;129(2):394-404.

Indexed‎: PubMed 22291118

DOI‎: 10.1542/peds.2011-3084

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22291118 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A decade of reversal: an analysis of 146 contradicted medical practices. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Prasad V, Vandross A, Toomey C, Cheung M, Rho J, Quinn S, Chacko SJ, Borkar D, Gall V, Selvaraj S, Ho N, Cifu A.

Source‎: Mayo Clin Proc 2013;88(8):790-8.

Indexed‎: PubMed 23871230

DOI‎: 10.1016/j.mayocp.2013.05.012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871230 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A young adult Jehovah's Witness with severe anemia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ukachi N, Morrison W, Vanhorn S, Sundaram R, Lantos JD.

Source‎: Pediatrics 2013;132(3):547-51.

Indexed‎: PubMed 23958767

DOI‎: 10.1542/peds.2013-0503

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23958767 (เปิดหน้าต่างใหม่)