ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

เทคนิคทางศัลยกรรมโดยไม่เสียเลือด

Modification of retropubic adenomectomy: improved hemostasis and outcome. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Filiadis I, Adamopoulos V, Konstandinidis E.

Source‎: Int Urol Nephrol 2007;39(1):169-72.

Indexed‎: PubMed 17268903

DOI‎: 10.1007/s11255-006-0070-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17268903 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Comparison of transfusion requirements between open and robotic-assisted laparoscopic radical prostatectomy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kordan Y, Barocas DA, Altamar HO, Clark PE, Chang SS, Davis R, Herrell SD, Baumgartner R, Mishra V, Chan RC, Smith JA Jr, Cookson MS.

Source‎: BJU Int 2010;106(7):1036-40.

Indexed‎: PubMed 20151960

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2010.09233.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20151960 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Systematic review and meta-analysis of perioperative outcomes and complications after robot-assisted radical prostatectomy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Novara G, Ficarra V, Rosen RC, Artibani W, Costello A, Eastham JA, Graefen M, Guazzoni G, Shariat SF, Stolzenburg JU, Van Poppel H, Zattoni F, Montorsi F, Mottrie A, Wilson TG.

Source‎: Eur Urol 2012;62(3):431-52.

Indexed‎: PubMed 22749853

DOI‎: 10.1016/j.eururo.2012.05.044

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22749853 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Robot-assisted extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy: experience in a high-volume laparoscopy reference centre. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ploussard G, Xylinas E, Salomon L, Vordos D, Hoznek A, Abbou CC, de la Taille A.

Source‎: BJU Int 2010;105(8):1155-60.

Indexed‎: PubMed 19888970

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2009.09013.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19888970 (เปิดหน้าต่างใหม่)