ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์