ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

การวางแผนก่อนการผ่าตัดและการทำให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด

Preparation of the patient for surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Seeber P, Shander A.

Source‎: In: Basics of Blood Management, Second Edition. Chichester, West Sussex (UK); Wiley-Blackwell; 2013. p. 139-59.

Indexed‎: ISBN 978-0-470-67070-5

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118338070.ch11/summary (เปิดหน้าต่างใหม่)