ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Multidisciplinary management of a Jehovah's Witness patient for the removal of a renal cell carcinoma extending into the right atrium. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Moskowitz DM, Perelman SI, Cousineau KM, Klein JJ, Shander A, Margolis EJ, Katz SA, Bennett HL, Lebowitz NE, Ergin MA.

Source‎: Can J Anaesth 2002;49(4):402-8.

Indexed‎: PubMed 11927481

DOI‎: 10.1007/BF03017330

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11927481 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Patient blood management in Europe. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Shander A, Van Aken H, Colomina MJ, Gombotz H, Hofmann A, Krauspe R, Lasocki S, Richards T, Slappendel R, Spahn DR.

Source‎: Br J Anaesth 2012;109(1):55-68.

Indexed‎: PubMed 22628393

DOI‎: 10.1093/bja/aes139

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22628393 (เปิดหน้าต่างใหม่)