ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

Intraoperative Autologous Blood Management

การหมุนเวียนนำเม็ดเลือดแดงกลับมาใช้ใหม่

Towards bloodless cystectomy: a 10-year experience of intra-operative cell salvage during radical cystectomy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Aning J, Dunn J, Daugherty M, Mason R, Pocock R, Ridler B, Thompson J, McGrath JS.

Source‎: BJU Int 2012;110(11 Pt B):E608-13.

Indexed‎: PubMed 22823412

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2012.11338.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22823412 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Carless PA, Henry DA, Moxey AJ, O'Connell D, Brown T, Fergusson DA.

Source‎: Cochrane Database Syst Rev 2010;(4):CD001888.

Indexed‎: PubMed 20238316

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001888.pub3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20238316 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood salvage and cancer surgery: a meta-analysis of available studies. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Waters JH, Yazer M, Chen YF, Kloke J.

Source‎: Transfusion 2012;52(10):2167-73.

Indexed‎: PubMed 22321196

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03555.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22321196 (เปิดหน้าต่างใหม่)