ข้ามไปยังเนื้อหา

เวชศาสตร์ด้านการบาดเจ็บฉุกเฉิน

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Trauma surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Maltz SB, Mellett MM, Fantus RJ.

Source‎: In: Salem MR, ed. Blood Conservation in the Surgical Patient. Baltimore: Williams & Wilkins; 1996. p. 417-20.

Indexed‎: ISBN 0-683-07531-4

https://www.worldcat.org/oclc/32705503 (เปิดหน้าต่างใหม่)