ข้ามไปยังเนื้อหา

เวชศาสตร์ด้านการบาดเจ็บฉุกเฉิน

การให้สารน้ำเพื่อกู้ชีพโดยยอมให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับต่ำ

Damage control resuscitation is associated with a reduction in resuscitation volumes and improvement in survival in 390 damage control laparotomy patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cotton BA, Reddy N, Hatch QM, LeFebvre E, Wade CE, Kozar RA, Gill BS, Albarado R, McNutt MK, Holcomb JB.

Source‎: Ann Surg 2011;254(4):598-605.

Indexed‎: PubMed 21918426

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318230089e

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21918426 (เปิดหน้าต่างใหม่)