ข้ามไปยังเนื้อหา

เวชศาสตร์ด้านการบาดเจ็บฉุกเฉิน

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Antifibrinolytic Agents

Alternatives to allogeneic platelet transfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ.

Source‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

Indexed‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Antifibrinolytic drugs for acute traumatic injury. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ker K, Roberts I, Shakur H, Coats TJ.

Source‎: Cochrane Database Syst Rev 2015;(5):CD004896.

Indexed‎: PubMed 25956410

DOI‎: 10.1002/14651858.CD004896.pub4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25956410 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The importance of early treatment with tranexamic acid in bleeding trauma patients: an exploratory analysis of the CRASH-2 randomised controlled trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Roberts I, Shakur H, Afolabi A, Brohi K, Coats T, Dewan Y, Gando S, Guyatt G, Hunt BJ, Morales C, Perel P, Prieto-Merino D, Woolley T; CRASH-2 collaborators.

Source‎: Lancet 2011;377(9771):1096-101, 1101.e1-2.

Indexed‎: PubMed 21439633

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(11)60278-X

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21439633 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Recombinant Activated Factor VII (rFVIIa)

The treatment of bleeding is to stop the bleeding! Treatment of trauma-related hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Boffard KD, Choong PI, Kluger Y, Riou B, Rizoli SB, Rossaint R, Warren B; NovoSeven Trauma Study Group.

Source‎: Transfusion 2009;49 Suppl 5:240S-7S.

Indexed‎: PubMed 19954486

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2008.01987.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19954486 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Coagulation Factor Concentrates

The exclusive use of coagulation factor concentrates enables reversal of coagulopathy and decreases transfusion rates in patients with major blunt trauma. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Innerhofer P, Westermann I, Tauber H, Breitkopf R, Fries D, Kastenberger T, El Attal R, Strasak A, Mittermayr M.

Source‎: Injury 2013;44(2):209-16.

Indexed‎: PubMed 23000050

DOI‎: 10.1016/j.injury.2012.08.047

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23000050 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Desmopressin

Desmopressin is a transfusion sparing option to reverse platelet dysfunction in patients with severe traumatic brain injury. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Furay EJ, Daley MJ, Satarasinghe P, Lara S, Aydelotte JD, Teixeira PG, Coopwood TB, Ali S, Brown CVR

Source‎: J Trauma Acute Care Surg 2020;88(1):80-6.

Indexed‎: PubMed 31688782

DOI‎: 10.1097/TA.0000000000002521

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31688782 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Viscoelastic Tests to Identify Surgical or Coagulopathic Bleeding