ข้ามไปยังเนื้อหา

เวชศาสตร์ด้านการบาดเจ็บฉุกเฉิน

Expeditious Arterial Embolization or Mechanical Vascular Occlusion

Selective angiographic embolization of blunt splenic traumatic injuries in adults decreases failure rate of nonoperative management. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bhullar IS, Frykberg ER, Siragusa D, Chesire D, Paul J, Tepas JJ 3rd, Kerwin AJ.

Source‎: J Trauma Acute Care Surg 2012;72(5):1127-34.

Indexed‎: PubMed 22673236

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e3182569849

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22673236 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Traumatic injuries: radiological hemostatic intervention at admission. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dondelinger RF, Trotteur G, Ghaye B, Szapiro D.

Source‎: Eur Radiol 2002;12(5):979-93.

Indexed‎: PubMed 11976842

DOI‎: 10.1007/s00330-002-1427-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11976842 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Management options for gastric variceal hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Lee EW, Shahrouki P, Alanis L, Ding P, Kee ST

Source‎: JAMA Surg 2019;154(6):540-8.

Indexed‎: PubMed 30942880

DOI‎: 10.1001/jamasurg.2019.0407

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30942880 (เปิดหน้าต่างใหม่)