ข้ามไปยังเนื้อหา

เวชศาสตร์ด้านการบาดเจ็บฉุกเฉิน

กลยุทธ์การควบคุมความเสียหาย

Preperitonal pelvic packing for hemodynamically unstable pelvic fractures: a paradigm shift. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cothren CC, Osborn PM, Moore EE, Morgan SJ, Johnson JL, Smith WR.

Source‎: J Trauma 2007;62(4):834-42.

Indexed‎: PubMed 17426537

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e31803c7632

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17426537 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Damage control orthopaedics: lessons learned. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Giannoudis PV, Giannoudi M, Stavlas P.

Source‎: Injury 2009;40 Suppl 4:S47-52.

Indexed‎: PubMed 19895952

DOI‎: 10.1016/j.injury.2009.10.036

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19895952 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Safety and efficacy of the electrothermal bipolar vessel sealer in trauma. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hope WW, Burns JM, Newcomb WL, Heniford BT, Sing RF.

Source‎: Injury 2009;40(5):564-6.

Indexed‎: PubMed 18490017

DOI‎: 10.1016/j.injury.2008.01.024

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18490017 (เปิดหน้าต่างใหม่)