ข้ามไปยังเนื้อหา

เวชศาสตร์ด้านการบาดเจ็บฉุกเฉิน

Clinical Outcomes

Anemia and perioperative red blood cell transfusion: a matter of tolerance. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Madjdpour C, Spahn DR, Weiskopf RB.

Source‎: Crit Care Med 2006;34(5 Suppl):S102-8.

Indexed‎: PubMed 16617252

DOI‎: 10.1097/01.CCM.0000214317.26717.73

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16617252 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The risk of death for Jehovah's Witnesses after major trauma. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Varela JE, Gomez-Marin O, Fleming LE, Cohn SM.

Source‎: J Trauma 2003;54(5):967-72.

Indexed‎: PubMed 12777911

DOI‎: 10.1097/01.TA.0000048302.05312.FE

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12777911 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Anemia and blood transfusion in critically ill patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Vincent JL, Baron JF, Reinhart K, Gattinoni L, Thijs L, Webb A, Meier-Hellmann A, Nollet G, Peres-Bota D.

Source‎: JAMA 2002;288(12):1499-507.

Indexed‎: PubMed 12243637

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12243637 (เปิดหน้าต่างใหม่)