ข้ามไปยังเนื้อหา

เวชศาสตร์ด้านการบาดเจ็บฉุกเฉิน

Anticoagulation Management and Reversal

Guidance on the emergent reversal of oral thrombin and factor Xa inhibitors. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kaatz S, Kouides PA, Garcia DA, Spyropolous AC, Crowther M, Douketis JD, Chan AK, James A, Moll S, Ortel TL, Van Cott EM, Ansell J.

Source‎: Am J Hematol 2012;87 Suppl 1:S141-5.

Indexed‎: PubMed 22473649

DOI‎: 10.1002/ajh.23202

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22473649 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Idarucizumab for dabigatran reversal - full cohort analysis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pollack CV Jr, Reilly PA, van Ryn J, Eikelboom JW, Glund S, Bernstein RA, Dubiel R, Huisman MV, Hylek EM, Kam CW, Kamphuisen PW, Kreuzer J, Levy JH, Royle G, Sellke FW, Stangier J, Steiner T, Verhamme P, Wang B, Young L, Weitz JI

Source‎: N Engl J Med 2017;377(5):431-41.

Indexed‎: PubMed 28693366

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1707278

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28693366 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Rapid warfarin reversal in the setting of intracranial hemorrhage: a comparison of plasma, recombinant activated factor VII, and prothrombin complex concentrate. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Woo CH, Patel N, Conell C, Rao VA, Faigeles BS, Patel MC, Pombra J, Akins PT, Axelrod YK, Ge IY, Sheridan WF, Flint AC.

Source‎: World Neurosurg 2014;81(1):110-5.

Indexed‎: PubMed 23220122

DOI‎: 10.1016/j.wneu.2012.12.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23220122 (เปิดหน้าต่างใหม่)