ข้ามไปยังเนื้อหา

เวชศาสตร์ด้านการบาดเจ็บฉุกเฉิน

การจัดการภาวะโลหิตจางในช่วงต้น

Improved survival of critically ill trauma patients treated with recombinant human erythropoietin. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Napolitano LM, Fabian TC, Kelly KM, Bailey JA, Block EF, Langholff W, Enny C, Corwin HL.

Source‎: J Trauma 2008;65(2):285-97.

Indexed‎: PubMed 18695463

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e31817f2c6e

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18695463 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Erythropoiesis in multiply injured patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Robinson Y, Hostmann A, Matenov A, Ertel W, Oberholzer A.

Source‎: J Trauma 2006;61(5):1285-91.

Indexed‎: PubMed 17099548

DOI‎: 10.1097/01.ta.0000240969.13891.9b

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17099548 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Erythropoiesis-stimulating agent administration and survival after severe traumatic brain injury: a prospective study. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Talving P, Lustenberger T, Inaba K, Lam L, Mohseni S, Chan L, Demetriades D.

Source‎: Arch Surg 2012;147(3):251-5.

Indexed‎: PubMed 22430906

DOI‎: 10.1001/archsurg.2011.1838

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22430906 (เปิดหน้าต่างใหม่)