ข้ามไปยังเนื้อหา

เวชศาสตร์ด้านการบาดเจ็บฉุกเฉิน

Acceptance of Normovolemic Anemia

A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, Tweeddale M, Schweitzer I, Yetisir E; Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group.

Source‎: N Engl J Med 1999;340(6):409-17.

Indexed‎: PubMed 9971864

DOI‎: 10.1056/NEJM199902113400601

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9971864 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Anemia and perioperative red blood cell transfusion: a matter of tolerance. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Madjdpour C, Spahn DR, Weiskopf RB.

Source‎: Crit Care Med 2006;34(5 Suppl):S102-8.

Indexed‎: PubMed 16617252

DOI‎: 10.1097/01.CCM.0000214317.26717.73

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16617252 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Is a restrictive transfusion strategy safe for resuscitated and critically ill trauma patients? (เปิดหน้าต่างใหม่)

McIntyre L, Hébert PC, Wells G, Fergusson D, Marshall J, Yetisir E, Blajchman MJ; Canadian Critical Care Trials Group.

Source‎: J Trauma 2004;57(3):563-8.

Indexed‎: PubMed 15454803

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15454803 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Restrictive versus liberal blood transfusion for gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Odutayo A, Desborough MJ, Trivella M, Stanley AJ, Dorée C, Collins GS, Hopewell S, Brunskill SJ, Kahan BC, Logan RF, Barkun AN, Murphy MF, Jairath V

Source‎: Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2(5):354-60.

Indexed‎: PubMed 28397699

DOI‎: 10.1016/S2468-1253(17)30054-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28397699 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Villanueva C, Colomo A, Bosch A, Concepción M, Hernandez-Gea V, Aracil C, Graupera I, Poca M, Alvarez-Urturi C, Gordillo J, Guarner-Argente C, Santaló M, Muñiz E, Guarner C.

Source‎: N Engl J Med 2013;368(1):11-21.

Indexed‎: PubMed 23281973

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1211801

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23281973 (เปิดหน้าต่างใหม่)