ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลระหว่างการผ่าตัด

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการถ่ายเลือด

Blood transfusion and cancer surgery outcomes: a continued reason for concern. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Al-Refaie WB, Parsons HM, Markin A, Abrams J, Habermann EB.

Source‎: Surgery 2012;152(3):344-54.

Indexed‎: PubMed 22938895

DOI‎: 10.1016/j.surg.2012.06.008

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22938895 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Surgical outcomes and transfusion of minimal amounts of blood in the operating room. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ferraris VA, Davenport DL, Saha SP, Austin PC, Zwischenberger JB.

Source‎: Arch Surg 2012;147(1):49-55.

Indexed‎: PubMed 22250113

DOI‎: 10.1001/archsurg.2011.790

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22250113 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Adverse blood transfusion outcomes: establishing causation. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Isbister JP, Shander A, Spahn DR, Erhard J, Farmer SL, Hofmann A.

Source‎: Transfus Med Rev 2011;25(2):89-101.

Indexed‎: PubMed 21345639

DOI‎: 10.1016/j.tmrv.2010.11.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345639 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Morbidity and mortality risk associated with red blood cell and blood-component transfusion in isolated coronary artery bypass grafting. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Koch CG, Li L, Duncan AI, Mihaljevic T, Cosgrove DM, Loop FD, Starr NJ, Blackstone EH.

Source‎: Crit Care Med 2006;34(6):1608-16.

Indexed‎: PubMed 16607235

DOI‎: 10.1097/01.CCM.0000217920.48559.D8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16607235 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Emerging infectious disease agents and their potential threat to transfusion safety. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Stramer SL, Hollinger FB, Katz LM, Kleinman S, Metzel PS, Gregory KR, Dodd RY.

Source‎: Transfusion 2009;49 Suppl 2:1S-29S.

Indexed‎: PubMed 19686562

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02279.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19686562 (เปิดหน้าต่างใหม่)