ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลระหว่างการผ่าตัด

Thermal Management (Prevention of Hypothermia)

Intraoperative core temperature patterns, transfusion requirement, and hospital duration in patients warmed with forced air. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Sun Z, Honar H, Sessler DI, Dalton JE, Yang D, Panjasawatwong K, Deroee AF, Salmasi V, Saager L, Kurz A.

Source‎: Anesthesiology 2015;122(2):276-85.

Indexed‎: PubMed 25603202

DOI‎: 10.1097/ALN.0000000000000551

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25603202 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Aggressive warming reduces blood loss during hip arthroplasty. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Winkler M, Akça O, Birkenberg B, Hetz H, Scheck T, Arkiliç CF, Kabon B, Marker E, Grübl A, Czepan R, Greher M, Goll V, Gottsauner-Wolf F, Kurz A, Sessler DI.

Source‎: Anesth Analg 2000;91(4):978-84.

Indexed‎: PubMed 11004060

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11004060 (เปิดหน้าต่างใหม่)