ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลระหว่างการผ่าตัด

Preoperative Anemia Management and Optimization of Red Cell Mass

The role of intravenous iron in anemia management and transfusion avoidance. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Auerbach M, Goodnough LT, Picard D, Maniatis A.

Source‎: Transfusion 2008;48(5):988-1000.

Indexed‎: PubMed 18346021

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2007.01633.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18346021 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The safety of intravenous iron preparations: systematic review and meta-analysis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Avni T, Bieber A, Grossman A, Green H, Leibovici L, Gafter-Gvili A.

Source‎: Mayo Clin Proc 2015;90(1):12-23.

Indexed‎: PubMed 25572192

DOI‎: 10.1016/j.mayocp.2014.10.007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25572192 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Liver transplantation in Jehovah's Witnesses: 13 consecutive cases at a single institution. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Costanzo D, Bindi M, Ghinolfi D, Esposito M, Corradi F, Forfori F, De Simone P, De Gasperi A, Biancofiore G

Source‎: BMC Anesthesiol 2020;20(1):31.

Indexed‎: PubMed 32000668

DOI‎: 10.1186/s12871-020-0945-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32000668 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Detection, evaluation, and management of preoperative anaemia in the elective orthopaedic surgical patient: NATA guidelines. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Goodnough LT, Maniatis A, Earnshaw P, Benoni G, Beris P, Bisbe E, Fergusson DA, Gombotz H, Habler O, Monk TG, Ozier Y, Slappendel R, Szpalski M.

Source‎: Br J Anaesth 2011;106(1):13-22.

Indexed‎: PubMed 21148637

DOI‎: 10.1093/bja/aeq361

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21148637 (เปิดหน้าต่างใหม่)

International consensus statement on the peri-operative management of anaemia and iron deficiency. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Munoz M, Acheson AG, Auerbach M, Besser M, Habler O, Kehlet H, Liumbruno GM, Lasocki S, Meybohm P, Rao Baikady R, Richards T, Shander A, So-Osman C, Spahn DR, Klein AA.

Source‎: Anaesthesia 2017;72(2):233-47.

Indexed‎: PubMed 27996086

DOI‎: 10.1111/anae.13773

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27996086 (เปิดหน้าต่างใหม่)

'Fit to fly': overcoming barriers to preoperative haemoglobin optimization in surgical patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Muñoz M, Gómez-Ramírez S, Kozek-Langeneker S, Shander A, Richards T, Pavía J, Kehlet H, Acheson AG, Evans C, Raobaikady R, Javidroozi M, Auerbach M.

Source‎: Br J Anaesth 2015;115(1):15-24.

Indexed‎: PubMed 26089443

DOI‎: 10.1093/bja/aev165

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26089443 (เปิดหน้าต่างใหม่)