ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลระหว่างการผ่าตัด

การเพิ่มความสามารถในการทนต่อสภาวะโลหิตจางของคนไข้ให้ได้มากที่สุด

The influence of volume management on outcome. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bagshaw SM, Bellomo R.

Source‎: Curr Opin Crit Care 2007;13(5):541-8.

Indexed‎: PubMed 17762233

DOI‎: 10.1097/MCC.0b013e3282e2a978

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17762233 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hyperoxic ventilation at the critical haematocrit. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kemming GI, Meisner FG, Kleen M, Meier JM, Tillmanns J, Hutter JW, Wojtczyk CJ, Packert KB, Bottino D, Habler OP.

Source‎: Resuscitation 2003;56(3):289-97.

Indexed‎: PubMed 12628560

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12628560 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pillar III—optimisation of anaemia tolerance. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Meier J, Gombotz H.

Source‎: Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013;27(1):111-9.

Indexed‎: PubMed 23590920

DOI‎: 10.1016/j.bpa.2013.02.005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590920 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Norepinephrine increases tolerance to acute anemia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Meier J, Pape A, Loniewska D, Lauscher P, Kertscho H, Zwissler B, Habler O.

Source‎: Crit Care Med 2007;35(6):1484-92.

Indexed‎: PubMed 17452931

DOI‎: 10.1097/01.CCM.0000265740.62130.1C

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17452931 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Transfusion-free management of gastrointestinal bleeding: the experience of a Bloodless Institute. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Sharma P, Barajas FJ, Krishnamoorthy P, Campo LM, Blumenthal E, Spinnell M.

Source‎: J Clin Gastroenterol 2015;49(3):206-11.

Indexed‎: PubMed 25144897

DOI‎: 10.1097/MCG.0000000000000200

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25144897 (เปิดหน้าต่างใหม่)