ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลระหว่างการผ่าตัด

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Multimodal patient blood management program based on a three-pillar strategy: a systematic review and meta-analysis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Althoff FC, Neb H, Herrmann E, Trentino KM, Vernich L, Füllenbach C, Freedman J, Waters JH, Farmer S, Leahy MF, Zacharowski K, Meybohm P, Choorapoikayil S

Source‎: Ann Surg 2019;269(5):794-804.

Indexed‎: PubMed 30418206

DOI‎: 10.1097/SLA.0000000000003095

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30418206 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Perioperative management of four anaemic female Jehovah's Witnesses undergoing urgent complex cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Casati V, D'Angelo A, Barbato L, Turolla D, Villa F, Grasso MA, Porta A, Guerra F.

Source‎: Br J Anaesth 2007;99(3):349-52.

Indexed‎: PubMed 17596592

DOI‎: 10.1093/bja/aem170

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17596592 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Liver transplantation in Jehovah's Witnesses: 13 consecutive cases at a single institution. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Costanzo D, Bindi M, Ghinolfi D, Esposito M, Corradi F, Forfori F, De Simone P, De Gasperi A, Biancofiore G

Source‎: BMC Anesthesiol 2020;20(1):31.

Indexed‎: PubMed 32000668

DOI‎: 10.1186/s12871-020-0945-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32000668 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bloodless surgery in geriatric surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Guarino S, Di Matteo FM, Sorrenti S, Greco R, Nardi M, Favoriti P, De Antoni E, Filippini A, Catania A.

Source‎: Int J Surg 2014;12 Suppl 2:S82-5.

Indexed‎: PubMed 25183638

DOI‎: 10.1016/j.ijsu.2014.08.374

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25183638 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood conservation strategies in Jehovah's Witness patients undergoing complex aortic surgery: a report of three cases. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Loubser PG, Stoltz SM, Schmoker JD, Bonifacio F, Battle RW, Marcus S, Krumholz CF, Moskowitz DM, Shander A, Lemmer JH Jr.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2003;17(4):528-35.

Indexed‎: PubMed 12968246

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12968246 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Multidisciplinary management of a Jehovah's Witness patient for the removal of a renal cell carcinoma extending into the right atrium. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Moskowitz DM, Perelman SI, Cousineau KM, Klein JJ, Shander A, Margolis EJ, Katz SA, Bennett HL, Lebowitz NE, Ergin MA.

Source‎: Can J Anaesth 2002;49(4):402-8.

Indexed‎: PubMed 11927481

DOI‎: 10.1007/BF03017330

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11927481 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Update on blood conservation for cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Nalla BP, Freedman J, Hare GM, Mazer CD.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;26(1):117-33.

Indexed‎: PubMed 22000983

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.07.024

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000983 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Allogeneic blood transfusion reduction by risk-based protocol in total joint arthroplasty. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Rashiq S, Jamieson-Lega K, Komarinski C, Nahirniak S, Zinyk L, Finegan B.

Source‎: Can J Anaesth 2010;57(4):343-9.

Indexed‎: PubMed 20099050

DOI‎: 10.1007/s12630-010-9270-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20099050 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bloodless medicine: what to do when you can't transfuse. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Resar LM, Frank SM.

Source‎: Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2014;2014(1):553-8.

Indexed‎: PubMed 25696910

DOI‎: 10.1182/asheducation-2014.1.553

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25696910 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Patient blood management in Europe. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Shander A, Van Aken H, Colomina MJ, Gombotz H, Hofmann A, Krauspe R, Lasocki S, Richards T, Slappendel R, Spahn DR.

Source‎: Br J Anaesth 2012;109(1):55-68.

Indexed‎: PubMed 22628393

DOI‎: 10.1093/bja/aes139

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22628393 (เปิดหน้าต่างใหม่)

2011 update to the Society of Thoracic Surgeons and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists blood conservation clinical practice guidelines. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Society of Thoracic Surgeons Blood Conservation Guideline Task Force, Ferraris VA, Brown JR, Despotis GJ, Hammon JW, Reece TB, Saha SP, Song HK, Clough ER; Society of Cardiovascular Anesthesiologists Special Task Force on Blood Transfusion, Shore-Lesserson LJ, Goodnough LT, Mazer CD, Shander A, Stafford-Smith M, Waters J; International Consortium for Evidence Based Perfusion, Baker RA, Dickinson TA, FitzGerald DJ, Likosky DS, Shann KG.

Source‎: Ann Thorac Surg 2011;91(3):944-82.

Indexed‎: PubMed 21353044

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2010.11.078

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21353044 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A standardized multidisciplinary approach reduces the use of allogeneic blood products in patients undergoing cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Van der Linden P, De Hert S, Daper A, Trenchant A, Jacobs D, De Boelpaepe C, Kimbimbi P, Defrance P, Simoens G.

Source‎: Can J Anaesth 2001;48(9):894-901.

Indexed‎: PubMed 11606348

DOI‎: 10.1007/BF03017357

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11606348 (เปิดหน้าต่างใหม่)