ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลระหว่างการผ่าตัด

Intraoperative Autologous Blood Management

การหมุนเวียนนำเม็ดเลือดแดงกลับมาใช้ใหม่

Cell salvage in obstetrics. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Allam J, Cox M, Yentis SM.

Source‎: Int J Obstet Anesth 2008;17(1):37-45.

Indexed‎: PubMed 18162201

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2007.08.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18162201 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Does autologous blood transfusion during liver transplantation for hepatocellular carcinoma increase risk of recurrence? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Araujo RL, Pantanali CA, Haddad L, Rocha Filho JA, D'Albuquerque LA, Andraus W.

Source‎: World J Gastrointest Surg 2016;8(2):161-8.

Indexed‎: PubMed 26981190

DOI‎: 10.4240/wjgs.v8.i2.161

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26981190 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Phase II comparison study of intraoperative autotransfusion for major oncologic procedures. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bower MR, Ellis SF, Scoggins CR, McMasters KM, Martin RC.

Source‎: Ann Surg Oncol 2011;18(1):166-73.

Indexed‎: PubMed 21222043

DOI‎: 10.1245/s10434-010-1228-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21222043 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Autologous blood transfusion during emergency trauma operations. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Brown CV, Foulkrod KH, Sadler HT, Richards EK, Biggan DP, Czysz C, Manuel T.

Source‎: Arch Surg 2010;145(7):690-4.

Indexed‎: PubMed 20644133

DOI‎: 10.1001/archsurg.2010.113

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20644133 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Carless PA, Henry DA, Moxey AJ, O'Connell D, Brown T, Fergusson DA.

Source‎: Cochrane Database Syst Rev 2010;(4):CD001888.

Indexed‎: PubMed 20238316

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001888.pub3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20238316 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Very low rate of patient-related adverse events associated with the use of intraoperative cell salvage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

DeAndrade D, Waters JH, Triulzi DJ, Alarcon L, Wisniewski MK, Dyga R, Yazer MH.

Source‎: Transfusion 2016;56(11):2768-72.

Indexed‎: PubMed 27614051

DOI‎: 10.1111/trf.13791

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27614051 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Association of Anaesthetists guidelines: cell salvage for peri-operative blood conservation 2018. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Klein AA, Bailey CR, Charlton AJ, Evans E, Guckian-Fisher M, McCrossan R, Nimmo AF, Payne S, Shreeve K, Smith J, Torella F

Source‎: Anaesthesia 2018;73(9):1141-50.

Indexed‎: PubMed 29989144

DOI‎: 10.1111/anae.14331

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29989144 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Can there be a place for intraoperative salvaged blood in spine tumor surgery? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kumar N, Ahmed Q, Lee VK, Chen Y, Zaw AS, Goy R, Agrawal RV, Dhewar AN, Wong HK.

Source‎: Ann Surg Oncol 2014;21(7):2436-43.

Indexed‎: PubMed 24566859

DOI‎: 10.1245/s10434-014-3569-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566859 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Is cell salvage safe in liver resection? A pilot study. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Schmidt A, Sues HC, Siegel E, Peetz D, Bengtsson A, Gervais HW.

Source‎: J Clin Anesth 2009;21(8):579-84.

Indexed‎: PubMed 20122590

DOI‎: 10.1016/j.jclinane.2009.01.012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20122590 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood salvage and cancer surgery: a meta-analysis of available studies. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Waters JH, Yazer M, Chen YF, Kloke J.

Source‎: Transfusion 2012;52(10):2167-73.

Indexed‎: PubMed 22321196

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03555.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22321196 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Acute Normovolemic Hemodilution

Cerebral effect of acute normovolemic hemodilution during brain tumor resection. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Daif AA, Hassan YM, Ghareeb NA, Othman MM, Mohamed SA.

Source‎: J Neurosurg Anesthesiol 2012;24(1):19-24.

Indexed‎: PubMed 21904221

DOI‎: 10.1097/ANA.0b013e31822f0346

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21904221 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Greater volume of acute normovolemic hemodilution may aid in reducing blood transfusions after cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Goldberg J, Paugh TA, Dickinson TA, Fuller J, Paone G, Theurer PF, Shann KG, Sundt TM 3rd, Prager RL, Likosky DS; PERForm Registry and the Michigan Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons Quality Collaborative.

Source‎: Ann Thorac Surg 2015;100(5):1581-7.

Indexed‎: PubMed 26206721

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2015.04.135

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26206721 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A prospective randomized trial of acute normovolemic hemodilution compared to standard intraoperative management in patients undergoing major hepatic resection. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Jarnagin WR, Gonen M, Maithel SK, Fong Y, D'Angelica MI, Dematteo RP, Grant F, Wuest D, Kundu K, Blumgart LH, Fischer M.

Source‎: Ann Surg 2008;248(3):360-9.

Indexed‎: PubMed 18791356

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318184db08

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18791356 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Acute normovolemic hemodilution. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Monk TG.

Source‎: Anesthesiol Clin North America 2005;23(2):271-81.

Indexed‎: PubMed 15922899

DOI‎: 10.1016/j.atc.2005.03.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922899 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Acute normovolemic hemodilution. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Shander A, Rijhwani TS.

Source‎: Transfusion 2004;44(12 Suppl):26S-34S.

Indexed‎: PubMed 15585002

DOI‎: 10.1111/j.0041-1132.2004.04293.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585002 (เปิดหน้าต่างใหม่)