ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลระหว่างการผ่าตัด

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Antifibrinolytic Agents

Alternatives to allogeneic platelet transfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ.

Source‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

Indexed‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Anti-fibrinolytic use for minimising perioperative allogeneic blood transfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Henry DA, Carless PA, Moxey AJ, O'Connell D, Stokes BJ, Fergusson DA, Ker K.

Source‎: Cochrane Database Syst Rev 2011;(3):CD001886.

Indexed‎: PubMed 21412876

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001886.pub4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412876 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Recombinant Activated Factor VII (rFVIIa)

The treatment of bleeding is to stop the bleeding! Treatment of trauma-related hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Boffard KD, Choong PI, Kluger Y, Riou B, Rizoli SB, Rossaint R, Warren B; NovoSeven Trauma Study Group.

Source‎: Transfusion 2009;49 Suppl 5:240S-7S.

Indexed‎: PubMed 19954486

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2008.01987.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19954486 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Comprehensive Canadian review of the off-label use of recombinant activated factor VII in cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Karkouti K, Beattie WS, Arellano R, Aye T, Bussieres JS, Callum JL, Cheng D, Heinrich L, Kent B, Lee TW, MacAdams C, Mazer CD, Muirhead B, Rochon AG, Rubens FD, Sawchuk C, Wang S, Waters T, Wong BI, Yau TM.

Source‎: Circulation 2008;118(4):331-8.

Indexed‎: PubMed 18606914

DOI‎: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.764308

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18606914 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Recombinant factor VIIa as last-resort treatment of desperate haemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Palmason R, Vidarsson B, Sigvaldason K, Ingimarsson JP, Gudbjartsson T, Sigurdsson GH, Onundarson PT.

Source‎: Acta Anaesthesiol Scand 2012;56(5):636-44.

Indexed‎: PubMed 22489992

DOI‎: 10.1111/j.1399-6576.2012.02688.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489992 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Coagulation Factor Concentrates

Prophylactic use of factor IX concentrate in a Jehovah's Witness patient. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bolliger D, Sreeram G, Duncan A, Molinaro RJ, Szlam F, Chen EP, Tanaka KA.

Source‎: Ann Thorac Surg 2009;88(5):1666-8.

Indexed‎: PubMed 19853132

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2009.03.095

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19853132 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bloodless orthotopic heart transplantation in a Jehovah's Witness. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dallas T, Welsby I, Bottiger B, Milano C, Daneshmand M, Guinn N.

Source‎: A A Case Rep 2015;4(10):140-2.

Indexed‎: PubMed 25974419

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000067

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974419 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Effects of fibrinogen concentrate as first-line therapy during major aortic replacement surgery: a randomized, placebo-controlled trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Rahe-Meyer N, Solomon C, Hanke A, Schmidt DS, Knoerzer D, Hochleitner G, Sørensen B, Hagl C, Pichlmaier M.

Source‎: Anesthesiology 2013;118(1):40-50.

Indexed‎: PubMed 23249928

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e3182715d4d

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23249928 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Viscoelastic Tests to Identify Surgical or Coagulopathic Bleeding

Management of severe perioperative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kozek-Langenecker SA, Afshari A, Albaladejo P, Santullano CA, De Robertis E, Filipescu DC, Fries D, Görlinger K, Haas T, Imberger G, Jacob M, Lancé M, Llau J, Mallett S, Meier J, Rahe-Meyer N, Samama CM, Smith A, Solomon C, Van der Linden P, Wikkelsø AJ, Wouters P, Wyffels P.

Source‎: Eur J Anaesthesiol 2013;30(6):270-382.

Indexed‎: PubMed 23656742

DOI‎: 10.1097/EJA.0b013e32835f4d5b

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23656742 (เปิดหน้าต่างใหม่)