ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลระหว่างการผ่าตัด

Anticoagulation Management and Reversal

Idarucizumab for dabigatran reversal - full cohort analysis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pollack CV Jr, Reilly PA, van Ryn J, Eikelboom JW, Glund S, Bernstein RA, Dubiel R, Huisman MV, Hylek EM, Kam CW, Kamphuisen PW, Kreuzer J, Levy JH, Royle G, Sellke FW, Stangier J, Steiner T, Verhamme P, Wang B, Young L, Weitz JI

Source‎: N Engl J Med 2017;377(5):431-41.

Indexed‎: PubMed 28693366

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1707278

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28693366 (เปิดหน้าต่างใหม่)