ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลระหว่างการผ่าตัด

เทคนิคทางวิสัญญีวิทยาเพื่อไม่ให้เสียเลือด

Controlled (Induced) Hypotension

Greater peripheral blood flow but less bleeding with propofol versus sevoflurane during spine surgery: a possible physiologic model? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Albertin A, La Colla L, Gandolfi A, Colnaghi E, Mandelli D, Gioia G, Fraschini G.

Source‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(18):2017-22.

Indexed‎: PubMed 18708936

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31817e0405

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18708936 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The safety of controlled hypotension for shoulder arthroscopy in the beach-chair position. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Gillespie R, Shishani Y, Streit J, Wanner JP, McCrum C, Syed T, Haas A, Gobezie R.

Source‎: J Bone Joint Surg Am 2012;94(14):1284-90.

Indexed‎: PubMed 22810398

DOI‎: 10.2106/JBJS.J.01550

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22810398 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Influence of controlled hypotension versus normotension on amount of blood loss during breast reduction. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kop EC, Spauwen PH, Kouwenberg PP, Heymans FJ, van Beem HB.

Source‎: J Plast Reconstr Aesthet Surg 2009;62(2):200-5.

Indexed‎: PubMed 18054305

DOI‎: 10.1016/j.bjps.2007.10.033

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18054305 (เปิดหน้าต่างใหม่)

การทำให้ชาเฉพาะจุด

Anaesthesia for hip fracture surgery in adults. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Parker MJ, Handoll HH, Griffiths R.

Source‎: Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD000521.

Indexed‎: PubMed 15494999

DOI‎: 10.1002/14651858.CD000521.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15494999 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Does neuraxial anesthesia reduce intraoperative blood loss? A meta-analysis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Richman JM, Rowlingson AJ, Maine DN, Courpas GE, Weller JF, Wu CL.

Source‎: J Clin Anesth 2006;18(6):427-35.

Indexed‎: PubMed 16980159

DOI‎: 10.1016/j.jclinane.2006.02.006

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16980159 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Comparative perioperative outcomes associated with neuraxial versus general anesthesia for simultaneous bilateral total knee arthroplasty. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Stundner O, Chiu YL, Sun X, Mazumdar M, Fleischut P, Poultsides L, Gerner P, Fritsch G, Memtsoudis SG.

Source‎: Reg Anesth Pain Med 2012;37(6):638-44.

Indexed‎: PubMed 23080348

DOI‎: 10.1097/AAP.0b013e31826e1494

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23080348 (เปิดหน้าต่างใหม่)