ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลระหว่างการผ่าตัด

Adverse Effects of Substantial Bleeding

The beneficial effects of minimizing blood loss in pancreatoduodenectomy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Seykora TF, Ecker BL, McMillan MT, Maggino L, Beane JD, Fong ZV, Hollis RH, Jamieson NB, Javed AA, Kowalsky SJ, Kunstman JW, Malleo G, Poruk KE, Soares K, Valero V 3rd, Velu LKP, Watkins AA, Vollmer CM Jr; Pancreas Fistula Study Group

Source‎: Ann Surg 2019;270(1):147-57.

Indexed‎: PubMed 29489483

DOI‎: 10.1097/SLA.0000000000002714

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29489483 (เปิดหน้าต่างใหม่)