ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลระหว่างการผ่าตัด

Acceptance of Normovolemic Anemia

Liberal or restrictive transfusion in high-risk patients after hip surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Carson JL, Terrin ML, Noveck H, Sanders DW, Chaitman BR, Rhoads GG, Nemo G, Dragert K, Beaupre L, Hildebrand K, Macaulay W, Lewis C, Cook DR, Dobbin G, Zakriya KJ, Apple FS, Horney RA, Magaziner J; FOCUS Investigators.

Source‎: N Engl J Med 2011;365(26):2453-62.

Indexed‎: PubMed 22168590

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1012452

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22168590 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Restrictive blood transfusion practices are associated with improved patient outcomes. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Goodnough LT, Maggio P, Hadhazy E, Shieh L, Hernandez-Boussard T, Khari P, Shah N.

Source‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2753-9.

Indexed‎: PubMed 24995770

DOI‎: 10.1111/trf.12723

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995770 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, Tweeddale M, Schweitzer I, Yetisir E; Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group.

Source‎: N Engl J Med 1999;340(6):409-17.

Indexed‎: PubMed 9971864

DOI‎: 10.1056/NEJM199902113400601

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9971864 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Lacroix J, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M, Ducruet T, Gauvin F, Collet JP, Toledano BJ, Robillard P, Joffe A, Biarent D, Meert K, Peters MJ; TRIPICU Investigators; Canadian Critical Care Trials Group; Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators Network.

Source‎: N Engl J Med 2007;356(16):1609-19.

Indexed‎: PubMed 17442904

DOI‎: 10.1056/NEJMoa066240

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442904 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Anemia and perioperative red blood cell transfusion: a matter of tolerance. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Madjdpour C, Spahn DR, Weiskopf RB.

Source‎: Crit Care Med 2006;34(5 Suppl):S102-8.

Indexed‎: PubMed 16617252

DOI‎: 10.1097/01.CCM.0000214317.26717.73

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16617252 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Is a restrictive transfusion strategy safe for resuscitated and critically ill trauma patients? (เปิดหน้าต่างใหม่)

McIntyre L, Hébert PC, Wells G, Fergusson D, Marshall J, Yetisir E, Blajchman MJ; Canadian Critical Care Trials Group.

Source‎: J Trauma 2004;57(3):563-8.

Indexed‎: PubMed 15454803

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15454803 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pillar III—optimisation of anaemia tolerance. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Meier J, Gombotz H.

Source‎: Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013;27(1):111-9.

Indexed‎: PubMed 23590920

DOI‎: 10.1016/j.bpa.2013.02.005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590920 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Trends in red blood cell transfusion and 30-day mortality among hospitalized patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Roubinian NH, Escobar GJ, Liu V, Swain BE, Gardner MN, Kipnis P, Triulzi DJ, Gottschall JL, Wu Y, Carson JL, Kleinman SH, Murphy EL; NHLBI Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study (REDS-III).

Source‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2678-86.

Indexed‎: PubMed 25135770

DOI‎: 10.1111/trf.12825

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25135770 (เปิดหน้าต่างใหม่)