ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เทคนิคทางศัลยกรรมโดยไม่เสียเลือด

Intraoperative nonpharmacotherapeutic blood management strategies in total knee arthroplasty. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Banerjee S, Issa K, Kapadia BH, Khanuja HS, Harwin SF, McInerney VK, Mont MA.

Source‎: J Knee Surg 2013;26(6):387-93.

Indexed‎: PubMed 23959578

DOI‎: 10.1055/s-0033-1353993

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23959578 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Postoperative blood loss prevention in total knee arthroplasty. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Banerjee S, Kapadia BH, Issa K, McElroy MJ, Khanuja HS, Harwin SF, Mont MA.

Source‎: J Knee Surg 2013;26(6):395-400.

Indexed‎: PubMed 24122437

DOI‎: 10.1055/s-0033-1357491

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24122437 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bloodless surgery by a regional intraarterial tourniquet during primary and revision THA. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bernasek T, Mangar D, Omar HR, Lyons S, Karlnoski RA, Chen R, Baumgarten A, Sprenker CJ, Camporesi EM.

Source‎: Orthopedics 2013;36(12):e1527-33.

Indexed‎: PubMed 24579225

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24579225 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Efficacy and cost effectiveness of harmonic scalpel compared with electrocautery in posterior instrumentation of the spine. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cakir B, Ulmar B, Schmidt R, Kelsch G, Geiger P, Mehrkens HH, Puhl W, Richter M.

Source‎: Eur Spine J 2006;15(1):48-54.

Indexed‎: PubMed 15712002

DOI‎: 10.1007/s00586-004-0812-3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15712002 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood management strategies in primary and revision total knee arthroplasty for Jehovah's Witness patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Issa K, Banerjee S, Rifai A, Kapadia BH, Harwin SF, McInerney VK, Mont MA.

Source‎: J Knee Surg 2013;26(6):401-4.

Indexed‎: PubMed 23955185

DOI‎: 10.1055/s-0033-1353994

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23955185 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Virtually bloodless posterior midline exposure of the lumbar spine using the "para-midline" fatty plane. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Moghimi MH, Leonard DA, Cho CH, Schoenfeld AJ, Phan P, Harris MB, Bono CM.

Source‎: Eur Spine J 2016;25(3):956-62.

Indexed‎: PubMed 26582166

DOI‎: 10.1007/s00586-015-4319-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582166 (เปิดหน้าต่างใหม่)