ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

การวางแผนก่อนการผ่าตัดและการทำให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด

Blood management strategies for total knee arthroplasty. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Levine BR, Haughom B, Strong B, Hellman M, Frank RM.

Source‎: J Am Acad Orthop Surg 2014;22(6):361-71.

Indexed‎: PubMed 24860132

DOI‎: 10.5435/JAAOS-22-06-361

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24860132 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Preparation of the patient for surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Seeber P, Shander A.

Source‎: In: Basics of Blood Management, Second Edition. Chichester, West Sussex (UK); Wiley-Blackwell; 2013. p. 139-59.

Indexed‎: ISBN 978-0-470-67070-5

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118338070.ch11/summary (เปิดหน้าต่างใหม่)