ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

The effect of a preoperative erythropoietin protocol as part of a multifaceted blood management program in daily clinical practice (CME). (เปิดหน้าต่างใหม่)

Doodeman HJ, van Haelst IM, Egberts TC, Bennis M, Traast HS, van Solinge WW, Kalkman CJ, van Klei WA.

Source‎: Transfusion 2013;53(9):1930-9.

Indexed‎: PubMed 23240859

DOI‎: 10.1111/trf.12016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23240859 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood conservation techniques in spinal deformity surgery: a retrospective review of patients refusing blood transfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Joseph SA Jr, Berekashvili K, Mariller MM, Rivlin M, Sharma K, Casden A, Bitan F, Kuflik P, Neuwirth M.

Source‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(21):2310-5.

Indexed‎: PubMed 18827697

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31818047f2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18827697 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood transfusion after primary total knee arthroplasty can be significantly minimised through a multimodal blood-loss prevention approach. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Moráis S, Ortega-Andreu M, Rodríguez-Merchán EC, Padilla-Eguiluz NG, Pérez-Chrzanowska H, Figueredo-Zalve R, Gómez-Barrena E.

Source‎: Int Orthop 2014;38(2):347-54.

Indexed‎: PubMed 24318318

DOI‎: 10.1007/s00264-013-2188-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24318318 (เปิดหน้าต่างใหม่)