ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Economic Outcomes

Tranexamic acid reduces blood loss and financial cost in primary total hip and knee replacement surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Irisson E, Hémon Y, Pauly V, Parratte S, Argenson JN, Kerbaul F.

Source‎: Orthop Traumatol Surg Res 2012;98(5):477-83.

Indexed‎: PubMed 22854336

DOI‎: 10.1016/j.otsr.2012.05.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22854336 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cost benefit analysis of topical tranexamic acid in primary total hip and knee arthroplasty. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Tuttle JR, Ritterman SA, Cassidy DB, Anazonwu WA, Froehlich JA, Rubin LE.

Source‎: J Arthroplasty 2014;29(8):1512-5.

Indexed‎: PubMed 24630599

DOI‎: 10.1016/j.arth.2014.01.031

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24630599 (เปิดหน้าต่างใหม่)