ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรมช่องปากและกราม

การวางแผนก่อนการผ่าตัดและการทำให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด

Preoperative evaluation of the adult patient undergoing non-cardiac surgery: guidelines from the European Society of Anaesthesiology. (เปิดหน้าต่างใหม่)

De Hert S, Imberger G, Carlisle J, Diemunsch P, Fritsch G, Moppett I, Solca M, Staender S, Wappler F, Smith A; Task Force on Preoperative Evaluation of the Adult Noncardiac Surgery Patient of the European Society of Anaesthesiology.

Source‎: Eur J Anaesthesiol 2011;28(10):684-722.

Indexed‎: PubMed 21885981

DOI‎: 10.1097/EJA.0b013e3283499e3b

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21885981 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Avoiding blood transfusion in surgical patients (including Jehovah's Witnesses). (เปิดหน้าต่างใหม่)

Gohel MS, Bulbulia RA, Poskitt KR, Whyman MR.

Source‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(6):429-31.

Indexed‎: PubMed 21929910

DOI‎: 10.1308/147870811X589155

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21929910 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood transfusion and orthognathic surgery--a thing of the past? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kurian A, Ward-Booth P.

Source‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2004;42(4):369-70.

Indexed‎: PubMed 15225963

DOI‎: 10.1016/j.bjoms.2004.02.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15225963 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The effect of preoperative recombinant erythropoietin on postoperative hematocrit level after orthognathic surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Politano N, Jaskolka M, Blakey G, Turvey T, White R, Phillips C.

Source‎: J Oral Maxillofac Surg 2012;70(11):e625-30.

Indexed‎: PubMed 22939643

DOI‎: 10.1016/j.joms.2012.07.021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22939643 (เปิดหน้าต่างใหม่)