ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรมช่องปากและกราม

Economic Outcomes

Effects of standardized acute normovolemic hemodilution on intraoperative allogeneic blood transfusion in patients undergoing major maxillofacial surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Habler O, Schwenzer K, Zimmer K, Prager M, König U, Oppenrieder K, Pape A, Steinkraus E, Reither A, Buchrot A, Zwissler B.

Source‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2004;33(5):467-75.

Indexed‎: PubMed 15183411

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2003.10.007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15183411 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Acute perioperative normovolaemic haemodilution in major maxillofacial surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Parkin IR, Chiu GA, Schwarz PA, Hodder SC.

Source‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2008;46(5):387-90.

Indexed‎: PubMed 18321618

DOI‎: 10.1016/j.bjoms.2008.01.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18321618 (เปิดหน้าต่างใหม่)