ข้ามไปยังเนื้อหา

Oncology

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการถ่ายเลือด

Blood transfusion and cancer surgery outcomes: a continued reason for concern. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Al-Refaie WB, Parsons HM, Markin A, Abrams J, Habermann EB.

Source‎: Surgery 2012;152(3):344-54.

Indexed‎: PubMed 22938895

DOI‎: 10.1016/j.surg.2012.06.008

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22938895 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood transfusions, thrombosis, and mortality in hospitalized patients with cancer. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Khorana AA, Francis CW, Blumberg N, Culakova E, Refaai MA, Lyman GH.

Source‎: Arch Intern Med 2008;168(21):2377-81.

Indexed‎: PubMed 19029504

DOI‎: 10.1001/archinte.168.21.2377

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19029504 (เปิดหน้าต่างใหม่)