ข้ามไปยังเนื้อหา

Oncology

เทคนิคทางศัลยกรรมโดยไม่เสียเลือด

Blood loss in surgical oncology: neglected quality indicator? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dixon E, Datta I, Sutherland FR, Vauthey JN.

Source‎: J Surg Oncol 2009;99(8):508-12.

Indexed‎: PubMed 19466741

DOI‎: 10.1002/jso.21187

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19466741 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Transfusion requirements in microsurgical reconstruction in maxillofacial surgery: ethical and legal problems of patients who are Jehovah's Witnesses. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Martin LP, Arias-Gallo J, Perez-Chrzanowska H, Seco PR, Moro JG, Burgueño-Garcia M.

Source‎: Craniomaxillofac Trauma Reconstr 2013;6(1):31-6.

Indexed‎: PubMed 24436733

DOI‎: 10.1055/s-0033-1333828

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24436733 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The theory and practice of bloodless surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Martyn V, Farmer SL, Wren MN, Towler SC, Betta J, Shander A, Spence RK, Leahy MF.

Source‎: Transfus Apher Sci 2002;27(1):29-43.

Indexed‎: PubMed 12201468

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12201468 (เปิดหน้าต่างใหม่)