ข้ามไปยังเนื้อหา

Oncology

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์

Hospital-acquired anemia: prevalence, outcomes, and healthcare implications. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Koch CG, Li L, Sun Z, Hixson ED, Tang A, Phillips SC, Blackstone EH, Henderson JM.

Source‎: J Hosp Med 2013;8(9):506-12.

Indexed‎: PubMed 23873739

DOI‎: 10.1002/jhm.2061

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23873739 (เปิดหน้าต่างใหม่)