ข้ามไปยังเนื้อหา

Oncology

Restricted Nondiagnostic Blood Loss

Stress ulcer prophylaxis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Barletta JF, Bruno JJ, Buckley MS, Cook DJ.

Source‎: Crit Care Med 2016;44(7):1395-405.

Indexed‎: PubMed 27163192

DOI‎: 10.1097/CCM.0000000000001872

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27163192 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Stress-related mucosal bleeding in critically ill oncology patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bruno JJ, Canada TW, Wakefield CD, Nates JL.

Source‎: J Oncol Pharm Pract 2009;15(1):9-16.

Indexed‎: PubMed 18753185

DOI‎: 10.1177/1078155208094122

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18753185 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Menstrual suppression in special circumstances. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kirkham YA, Ornstein MP, Aggarwal A, McQuillan S; CANPAGO Committee, Allen L, Millar D, Dalziel N, Gascon S, Hakim J, Ryckman J, Spitzer R, Van Eyk N; Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada.

Source‎: J Obstet Gynaecol Can 2014;36(10):915-24.

Indexed‎: PubMed 25375306

DOI‎: 10.1016/S1701-2163(15)30442-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25375306 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Management of uterine bleeding during hematopoietic stem cell transplantation. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Purisch SE, Shanis D, Zerbe C, Merideth M, Cuellar-Rodriguez J, Stratton P.

Source‎: Obstet Gynecol 2013;121(2 Pt 2 Suppl 1):424-7.

Indexed‎: PubMed 23344397

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23344397 (เปิดหน้าต่างใหม่)