ข้ามไปยังเนื้อหา

Oncology

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Pancreas and liver resection in Jehovah's Witness patients: feasible and safe. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Konstantinidis IT, Allen PJ, D'Angelica MI, Dematteo RP, Fischer ME, Grant F, Fong Y, Kingham TP, Jarnagin WR.

Source‎: J Am Coll Surg 2013;217(6):1101-7.

Indexed‎: PubMed 23880361

DOI‎: 10.1016/j.jamcollsurg.2013.05.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23880361 (เปิดหน้าต่างใหม่)