ข้ามไปยังเนื้อหา

Oncology

Angiographic Embolization or Vascular Occlusion

Optimal schedule of preoperative embolization for spinal metastasis surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kato S, Hozumi T, Takaki Y, Yamakawa K, Goto T, Kondo T.

Source‎: Spine (Phila Pa 1976) 2013;38(22):1964-9.

Indexed‎: PubMed 23917645

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e3182a46576

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23917645 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Surgery without blood transfusion for giant paraganglioma in a Jehovah's Witness patient. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Narita T, Hamano I, Kusaka A, Murasawa H, Tokui N, Imanishi K, Okamoto T, Yamamoto H, Imai A, Hatakeyama S, Yoneyama T, Hashimoto Y, Koie T, Ohyama C, Hakamada K.

Source‎: Case Rep Oncol 2014;7(1):233-8.

Indexed‎: PubMed 24803901

DOI‎: 10.1159/000360813

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24803901 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Embolization of hypervascular bone metastases reduces intraoperative blood loss: a case-control study. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pazionis TJ, Papanastassiou ID, Maybody M, Healey JH.

Source‎: Clin Orthop Relat Res 2014;472(10):3179-87.

Indexed‎: PubMed 24964883

DOI‎: 10.1007/s11999-014-3734-3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24964883 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Preoperative embolization of hypervascular spinal tumors: current practice and center experience. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pikis S, Itshayek E, Barzilay Y, Hasharoni A, Kaplan L, Gomori M, Cohen JE.

Source‎: Neurol Res 2014;36(6):502-9.

Indexed‎: PubMed 24725287

DOI‎: 10.1179/1743132814Y.0000000361

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24725287 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Is preoperative embolization a prerequisite for spinal metastases surgical management? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Robial N, Charles YP, Bogorin I, Godet J, Beaujeux R, Boujan F, Steib JP.

Source‎: Orthop Traumatol Surg Res 2012;98(5):536-42.

Indexed‎: PubMed 22809704

DOI‎: 10.1016/j.otsr.2012.03.008

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22809704 (เปิดหน้าต่างใหม่)