ข้ามไปยังเนื้อหา

Oncology

Acceptance of Normovolemic Anemia

Liberal or restrictive transfusion in high-risk patients after hip surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Carson JL, Terrin ML, Noveck H, Sanders DW, Chaitman BR, Rhoads GG, Nemo G, Dragert K, Beaupre L, Hildebrand K, Macaulay W, Lewis C, Cook DR, Dobbin G, Zakriya KJ, Apple FS, Horney RA, Magaziner J; FOCUS Investigators.

Source‎: N Engl J Med 2011;365(26):2453-62.

Indexed‎: PubMed 22168590

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1012452

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22168590 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, Tweeddale M, Schweitzer I, Yetisir E; Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group.

Source‎: N Engl J Med 1999;340(6):409-17.

Indexed‎: PubMed 9971864

DOI‎: 10.1056/NEJM199902113400601

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9971864 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Red blood cell transfusion in non-bleeding critically ill patients with moderate anemia: is there a benefit? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Leal-Noval SR, Muñoz-Gómez M, Jiménez-Sánchez M, Cayuela A, Leal-Romero M, Puppo-Moreno A, Enamorado J, Arellano-Orden V.

Source‎: Intensive Care Med 2013;39(3):445-53.

Indexed‎: PubMed 23184038

DOI‎: 10.1007/s00134-012-2757-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23184038 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Trends in red blood cell transfusion and 30-day mortality among hospitalized patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Roubinian NH, Escobar GJ, Liu V, Swain BE, Gardner MN, Kipnis P, Triulzi DJ, Gottschall JL, Wu Y, Carson JL, Kleinman SH, Murphy EL; NHLBI Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study (REDS-III).

Source‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2678-86.

Indexed‎: PubMed 25135770

DOI‎: 10.1111/trf.12825

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25135770 (เปิดหน้าต่างใหม่)