ข้ามไปยังเนื้อหา

สูติศาสตร์

การผ่าตัดเพื่อควบคุมภาวะตกเลือดหลังคลอด

The combination of intrauterine balloon tamponade and the B-Lynch procedure for the treatment of severe postpartum hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Diemert A, Ortmeyer G, Hollwitz B, Lotz M, Somville T, Glosemeyer P, Diehl W, Hecher K.

Source‎: Am J Obstet Gynecol 2012;206(1):65.e1-4.

Indexed‎: PubMed 22000893

DOI‎: 10.1016/j.ajog.2011.07.041

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000893 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Uterine compression sutures for the management of severe postpartum hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kayem G, Kurinczuk JJ, Alfirevic Z, Spark P, Brocklehurst P, Knight M; U.K. Obstetric Surveillance System (UKOSS).

Source‎: Obstet Gynecol 2011;117(1):14-20.

Indexed‎: PubMed 21213474

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21213474 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Important surgical measures and techniques at cesarean hysterectomy for placenta previa accreta. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Matsubara S, Kuwata T, Usui R, Watanabe T, Izumi A, Ohkuchi A, Suzuki M, Nakata M.

Source‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2013;92(4):372-7.

Indexed‎: PubMed 23323568

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23323568 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Initial interventions to combat hemorrhage during cesarean section and internal iliac artery ligation. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Paily VP.

Source‎: In: Arulkumaran S, Karoshi M, Keith LG, Lalonde AB, B-Lynch C, editors. A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London; Sapiens Publishing; 2012. p. 448-57.

Indexed‎: ISBN 978-0-9552282-7-8

https://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-53.pdf (เปิดหน้าต่างใหม่)

B-Lynch suture for massive persistent postpartum hemorrhage following stepwise uterine devascularization. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Sentilhes L, Gromez A, Razzouk K, Resch B, Verspyck E, Marpeau L.

Source‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87(10):1020-6.

Indexed‎: PubMed 18927949

DOI‎: 10.1080/00016340802380750

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18927949 (เปิดหน้าต่างใหม่)