ข้ามไปยังเนื้อหา

สูติศาสตร์

Postpartum Anemia Management

Efficacy of intravenous iron for treating postpartum anemia in low-resource African countries: a pilot study in Malawi. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Armand-Ugón R, Cheong T, Matapandewu G, Rojo-Sanchís A, Bisbe E, Muñoz M; Anaemia Working Group España.

Source‎: J Womens Health (Larchmt) 2011;20(1):123-7.

Indexed‎: PubMed 21091191

DOI‎: 10.1089/jwh.2010.2192

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21091191 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Iron deficiency anemia in women: a practical guide to detection, diagnosis, and treatment. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Friedman AJ, Shander A, Martin SR, Calabrese RK, Ashton ME, Lew I, Seid MH, Goodnough LT.

Source‎: Obstet Gynecol Surv 2015;70(5):342-53.

Indexed‎: PubMed 25974731

DOI‎: 10.1097/OGX.0000000000000172

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974731 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Effect of administering recombinant erythropoietin to women with postpartum anemia: a meta-analysis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kotto-Kome AC, Calhoun DA, Montenegro R, Sosa R, Maldonado L, Christensen RD.

Source‎: J Perinatol 2004;24(1):11-5.

Indexed‎: PubMed 14726931

DOI‎: 10.1038/sj.jp.7211017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14726931 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Recombinant human erythropoietin treatment of postpartum anemia. Preliminary results. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Makrydimas G, Lolis D, Lialios G, Tsiara S, Georgiou I, Bourantas KL.

Source‎: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998;81(1):27-31.

Indexed‎: PubMed 9846709

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9846709 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Patient blood management in obstetrics: management of anaemia and haematinic deficiencies in pregnancy and in the post-partum period: NATA consensus statement. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Muñoz M, Peña-Rosas JP, Robinson S, Milman N, Holzgreve W, Breymann C, Goffinet F, Nizard J, Christory F, Samama CM, Hardy JF.

Source‎: Transfus Med 2018 Feb;28(1):22-39.

Indexed‎: PubMed 28722245

DOI‎: 10.1111/tme.12443

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722245 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A 12-week randomised study comparing intravenous iron sucrose versus oral ferrous sulphate for treatment of postpartum anemia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Westad S, Backe B, Salvesen KA, Nakling J, Økland I, Borthen I, Rognerud Jensen OH, Kolås T, Løkvik B, Smedvig E.

Source‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87(9):916-23.

Indexed‎: PubMed 18720044

DOI‎: 10.1080/00016340802317802

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18720044 (เปิดหน้าต่างใหม่)