ข้ามไปยังเนื้อหา

สูติศาสตร์

การประเมินก่อนคลอด, การวางแผน และ การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล

Committee opinion no. 590: Preparing for clinical emergencies in obstetrics and gynecology. (เปิดหน้าต่างใหม่)

American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Patient Safety and Quality Improvement.

Source‎: Obstet Gynecol 2014;123(3):722-5.

Indexed‎: PubMed 24553170

DOI‎: 10.1097/01.AOG.0000444442.04111.c6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24553170 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Preparedness for postpartum hemorrhage: an obstetric hemorrhage equipment tray. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Baskett TF.

Source‎: In: Arulkumaran S, Karoshi M, Keith LG, Lalonde AB, B-Lynch C, editors. A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London; Sapiens Publishing; 2012. p. 314-7.

Indexed‎: ISBN 978-0-9552282-7-8

https://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-37.pdf (เปิดหน้าต่างใหม่)

Jehovah's Witnesses and those who refuse blood transfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

El-Hamamy E, Newman DS.

Source‎: In: Arulkumaran S, Karoshi M, Keith LG, Lalonde AB, B-Lynch C, editors. A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London; Sapiens Publishing; 2012. p. 587-601.

Indexed‎: ISBN 978-0-9552282-7-8

https://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-72.pdf (เปิดหน้าต่างใหม่)

Guidelines for the management of vasa previa. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Gagnon R, Morin L, Bly S, Butt K, Cargill YM, Denis N, Hietala-Coyle MA, Lim KI, Ouellet A, Raciot MH, Salem S; Diagnostic Imaging Committee, Hudon L, Basso M, Bos H, Delisle MF, Farine D, Grabowska K, Menticoglou S, Mundle W, Murphy-Kaulbeck L, Pressey T, Roggensack A; Maternal Fetal Medicine Committee, Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada.

Source‎: J Obstet Gynaecol Can 2009;31(8):748-60.

Indexed‎: PubMed 19772710

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19772710 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Frequency of inherited bleeding disorders in women with menorrhagia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kadir RA, Economides DL, Sabin CA, Owens D, Lee CA.

Source‎: Lancet 1998;351(9101):485-9.

Indexed‎: PubMed 9482440

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(97)08248-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9482440 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Managing the ten most common life-threatening scenarios associated with postpartum hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Karoshi M, Palacios-Jaraquemada JM, Keith LG.

Source‎: In: Arulkumaran S, Karoshi M, Keith LG, Lalonde AB, B-Lynch C, editors. A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London; Sapiens Publishing; 2012. p. 3-18.

Indexed‎: ISBN 978-0-9552282-7-8

https://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-01.pdf (เปิดหน้าต่างใหม่)

Active management of the third stage of labour: prevention and treatment of postpartum hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Leduc D; Clinical Practice Obstetrics Committee; Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada.

Source‎: J Obstet Gynaecol Can 2009;31(10):980-93.

Indexed‎: PubMed 19941729

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19941729 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Predelivery maternal fibrinogen as a predictor of blood loss after vaginal delivery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Niepraschk-von Dollen K, Bamberg C, Henkelmann A, Mickley L, Kaufner L, Henrich W, Pauly F.

Source‎: Arch Gynecol Obstet 2016;294(4):745-51.

Indexed‎: PubMed 26899183

DOI‎: 10.1007/s00404-016-4031-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26899183 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Improving hospital systems for the care of women with major obstetric hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Skupski DW, Lowenwirt IP, Weinbaum FI, Brodsky D, Danek M, Eglinton GS.

Source‎: Obstet Gynecol 2006;107(5):977-83.

Indexed‎: PubMed 16648399

DOI‎: 10.1097/01.AOG.0000215561.68257.c5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16648399 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Antenatal diagnosis of placenta accreta leads to reduced blood loss. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Tikkanen M, Paavonen J, Loukovaara M, Stefanovic V.

Source‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2011;90(10):1140-6.

Indexed‎: PubMed 21488840

DOI‎: 10.1111/j.1600-0412.2011.01147.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21488840 (เปิดหน้าต่างใหม่)