ข้ามไปยังเนื้อหา

สูติศาสตร์

Intraoperative Autologous Blood Management

การหมุนเวียนนำเม็ดเลือดแดงกลับมาใช้ใหม่

Cell salvage in obstetrics. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Allam J, Cox M, Yentis SM.

Source‎: Int J Obstet Anesth 2008;17(1):37-45.

Indexed‎: PubMed 18162201

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2007.08.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18162201 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The economic benefits of cell salvage in obstetric haemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Brearton C, Bhalla A, Mallaiah S, Barclay P.

Source‎: Int J Obstet Anesth 2012;21(4):329-33.

Indexed‎: PubMed 22858041

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2012.05.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22858041 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Intraoperative autologous blood transfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Catling S, Thomas D.

Source‎: In: Arulkumaran S, Karoshi M, Keith LG, Lalonde AB, B-Lynch C, editors. A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London; Sapiens Publishing; 2012. p. 577-82.

Indexed‎: ISBN 978-0-9552282-7-8

https://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-70.pdf (เปิดหน้าต่างใหม่)

Very low rate of patient-related adverse events associated with the use of intraoperative cell salvage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

DeAndrade D, Waters JH, Triulzi DJ, Alarcon L, Wisniewski MK, Dyga R, Yazer MH.

Source‎: Transfusion 2016;56(11):2768-72.

Indexed‎: PubMed 27614051

DOI‎: 10.1111/trf.13791

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27614051 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The introduction of intra-operative cell salvage in obstetric clinical practice: a review of the available evidence. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Liumbruno GM, Meschini A, Liumbruno C, Rafanelli D.

Source‎: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011;159(1):19-25.

Indexed‎: PubMed 21742428

DOI‎: 10.1016/j.ejogrb.2011.06.011

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21742428 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Red blood cell salvage during obstetric hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Milne ME, Yazer MH, Waters JH.

Source‎: Obstet Gynecol 2015;125(4):919-23.

Indexed‎: PubMed 25751212

DOI‎: 10.1097/AOG.0000000000000729

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25751212 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Intraoperative red cell salvage during obstetric surgery in 50 Japanese women. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Morikawa M, Kuramoto A, Nakayama M, Oguchi H, Hasegawa M, Funakoshi T, Furukawa S, Hirayama E, Kanagawa T, Kaji T, Kasai M, Konishi Y, Yamamoto S, Itakura A, Maeda M, Kobayashi T, Minakami H.

Source‎: Int J Gynaecol Obstet 2015;128(3):256-9.

Indexed‎: PubMed 25467913

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25467913 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood salvage during caesarean section. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Rainaldi MP, Tazzari PL, Scagliarini G, Borghi B, Conte R.

Source‎: Br J Anaesth 1998;80(2):195-8.

Indexed‎: PubMed 9602584

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9602584 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood cell salvage during cesarean delivery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Sullivan JV, Crouch ME, Stocken G, Lindow SW.

Source‎: Int J Gynaecol Obstet 2011;115(2):161-3.

Indexed‎: PubMed 21872856

DOI‎: 10.1016/j.ijgo.2011.06.009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21872856 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Is cell salvaged vaginal blood loss suitable for re-infusion? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Teare KM, Sullivan IJ, Ralph CJ.

Source‎: Int J Obstet Anesth 2015;24(2):103-10.

Indexed‎: PubMed 25659518

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2014.12.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25659518 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Peripartum use of cell salvage: a university practice audit and literature review. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Tevet A, Grisaru-Granovsky S, Samueloff A, Ioscovich A.

Source‎: Arch Gynecol Obstet 2012;285(2):281-4.

Indexed‎: PubMed 22139445

DOI‎: 10.1007/s00404-011-2164-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22139445 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Acute Normovolemic Hemodilution