ข้ามไปยังเนื้อหา

สูติศาสตร์

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Antifibrinolytic Agents

Recombinant Activated Factor VII (rFVIIa)

Use of recombinant activated factor VII in primary postpartum hemorrhage: the Northern European registry 2000-2004. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Alfirevic Z, Elbourne D, Pavord S, Bolte A, Van Geijn H, Mercier F, Ahonen J, Bremme K, Bødker B, Magnúsdóttir EM, Salvesen K, Prendiville W, Truesdale A, Clemens F, Piercy D, Gyte G.

Source‎: Obstet Gynecol 2007;110(6):1270-8.

Indexed‎: PubMed 18055720

DOI‎: 10.1097/01.AOG.0000288515.48066.99

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18055720 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The use of recombinant activated FVII in postpartum hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Franchini M, Franchi M, Bergamini V, Montagnana M, Salvagno GL, Targher G, Lippi G.

Source‎: Clin Obstet Gynecol 2010;53(1):219-27.

Indexed‎: PubMed 20142658

DOI‎: 10.1097/GRF.0b013e3181cc4378

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20142658 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Recombinant human FVIIa for reducing the need for invasive second-line therapies in severe refractory postpartum hemorrhage: a multicenter, randomized, open controlled trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Lavigne-Lissalde G, Aya AG, Mercier FJ, Roger-Christoph S, Chauleur C, Morau E, Ducloy-Bouthors AS, Mignon A, Raucoules M, Bongain A, Boehlen F, de Moerloose P, Bouvet S, Fabbro-Peray P, Gris JC.

Source‎: J Thromb Haemost 2015;13(4):520-9.

Indexed‎: PubMed 25594352

DOI‎: 10.1111/jth.12844

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25594352 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Recombinant factor VIIa as last-resort treatment of desperate haemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Palmason R, Vidarsson B, Sigvaldason K, Ingimarsson JP, Gudbjartsson T, Sigurdsson GH, Onundarson PT.

Source‎: Acta Anaesthesiol Scand 2012;56(5):636-44.

Indexed‎: PubMed 22489992

DOI‎: 10.1111/j.1399-6576.2012.02688.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489992 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Factor VIIa in puerperal hemorrhage with disseminated intravascular coagulation. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pepas LP, Arif-Adib M, Kadir RA.

Source‎: Obstet Gynecol 2006;108(3 Pt 2):757-61.

Indexed‎: PubMed 17018493

DOI‎: 10.1097/01.AOG.0000197064.44340.d4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17018493 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Recombinant activated factor VII in obstetric hemorrhage: experiences from the Australian and New Zealand Haemostasis Registry. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Phillips LE, McLintock C, Pollock W, Gatt S, Popham P, Jankelowitz G, Ogle R, Cameron PA; Australian and New Zealand Haemostasis Registry.

Source‎: Anesth Analg 2009;109(6):1908-15.

Indexed‎: PubMed 19923520

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e3181c039e6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19923520 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Coagulation Factor Concentrates

Association between fibrinogen level and severity of postpartum haemorrhage: secondary analysis of a prospective trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cortet M, Deneux-Tharaux C, Dupont C, Colin C, Rudigoz RC, Bouvier-Colle MH, Huissoud C.

Source‎: Br J Anaesth 2012;108(6):984-9.

Indexed‎: PubMed 22490316

DOI‎: 10.1093/bja/aes096

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22490316 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Topical Hemostatic Agents

Tisseel for management of traumatic postpartum haemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dhulkotia JS, Alazzam M, Galimberti A.

Source‎: Arch Gynecol Obstet 2009;279(3):437-9.

Indexed‎: PubMed 18985368

DOI‎: 10.1007/s00404-008-0824-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18985368 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Fibrin sealant for management of complicated obstetric lacerations. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Whiteside JL, Asif RB, Novello RJ.

Source‎: Obstet Gynecol 2010;115(2 Pt 2):403-4.

Indexed‎: PubMed 20093858

DOI‎: 10.1097/AOG.0b013e3181bb1e28

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20093858 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Viscoelastic Tests to Identify Surgical or Coagulopathic Bleeding