ข้ามไปยังเนื้อหา

สูติศาสตร์

Close Surveillance for Evidence of Postpartum Bleeding

Peripartum hysterectomy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Baskett TF.

Source‎: In: Arulkumaran S, Karoshi M, Keith LG, Lalonde AB, B-Lynch C, editors. A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London; Sapiens Publishing; 2012. p. 462-5.

Indexed‎: ISBN 978-0-9552282-7-8

https://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-55.pdf (เปิดหน้าต่างใหม่)

National Partnership for Maternal Safety: consensus bundle on obstetric hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Main EK, Goffman D, Scavone BM, Low LK, Bingham D, Fontaine PL, Gorlin JB, Lagrew DC, Levy BS.

Source‎: Obstet Gynecol 2015;126(1):155-62.

Indexed‎: PubMed 26241269

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26241269 (เปิดหน้าต่างใหม่)