ข้ามไปยังเนื้อหา

สูติศาสตร์

Clinical Outcomes

Health care-associated infection after red blood cell transfusion: a systematic review and meta-analysis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Rohde JM, Dimcheff DE, Blumberg N, Saint S, Langa KM, Kuhn L, Hickner A, Rogers MA.

Source‎: JAMA 2014;311(13):1317-26.

Indexed‎: PubMed 24691607

DOI‎: 10.1001/jama.2014.2726

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24691607 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Obstetric outcomes and acceptance of alternative therapies to blood transfusion by Jehovah's Witnesses in Japan: a single-center study. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Tanaka M, Matsuzaki S, Endo M, Kakigano A, Mimura K, Takiuchi T, Miyake T, Tomimatsu T, Ueda Y, Kimura T

Source‎: Int J Hematol 2018;108(4):432-7.

Indexed‎: PubMed 29959745

DOI‎: 10.1007/s12185-018-2490-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29959745 (เปิดหน้าต่างใหม่)