ข้ามไปยังเนื้อหา

สูติศาสตร์

การจัดการภาวะโลหิตจาง

During Early Pregnancy

Daily oral iron supplementation during pregnancy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Garcia-Casal MN, Dowswell T.

Source‎: Cochrane Database Syst Rev 2015;(7):CD004736.

Indexed‎: PubMed 26198451

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26198451 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Intermittent oral iron supplementation during pregnancy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Gomez Malave H, Flores-Urrutia MC, Dowswell T.

Source‎: Cochrane Database Syst Rev 2015;(10):CD009997.

Indexed‎: PubMed 26482110

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26482110 (เปิดหน้าต่างใหม่)

การจัดการภาวะโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์และในไตรมาสที่สาม

Intravenous versus oral iron for treatment of anemia in pregnancy: a randomized trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Al RA, Unlubilgin E, Kandemir O, Yalvac S, Cakir L, Haberal A.

Source‎: Obstet Gynecol 2005;106(6):1335-40.

Indexed‎: PubMed 16319260

DOI‎: 10.1097/01.AOG.0000185260.82466.b4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16319260 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The role of intravenous iron in anemia management and transfusion avoidance. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Auerbach M, Goodnough LT, Picard D, Maniatis A.

Source‎: Transfusion 2008;48(5):988-1000.

Indexed‎: PubMed 18346021

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2007.01633.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18346021 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Diagnosis and treatment of iron-deficiency anaemia during pregnancy and postpartum. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Breymann C, Honegger C, Holzgreve W, Surbek D.

Source‎: Arch Gynecol Obstet 2010;282(5):577-80.

Indexed‎: PubMed 20577752

DOI‎: 10.1007/s00404-010-1532-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20577752 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Iron deficiency anemia in women: a practical guide to detection, diagnosis, and treatment. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Friedman AJ, Shander A, Martin SR, Calabrese RK, Ashton ME, Lew I, Seid MH, Goodnough LT.

Source‎: Obstet Gynecol Surv 2015;70(5):342-53.

Indexed‎: PubMed 25974731

DOI‎: 10.1097/OGX.0000000000000172

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974731 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Anaemia in pregnancy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Goonewardene M, Shehata M, Hamad A.

Source‎: Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2012;26(1):3-24.

Indexed‎: PubMed 22138002

DOI‎: 10.1016/j.bpobgyn.2011.10.010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22138002 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A prospective randomized, controlled trial of intravenous versus oral iron for moderate iron deficiency anaemia of pregnancy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Khalafallah A, Dennis A, Bates J, Bates G, Robertson IK, Smith L, Ball MJ, Seaton D, Brain T, Rasko JE.

Source‎: J Intern Med 2010;268(3):286-95.

Indexed‎: PubMed 20546462

DOI‎: 10.1111/j.1365-2796.2010.02251.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20546462 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Three-year follow-up of a randomised clinical trial of intravenous versus oral iron for anaemia in pregnancy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Khalafallah AA, Dennis AE, Ogden K, Robertson I, Charlton RH, Bellette JM, Shady JL, Blesingk N, Ball M.

Source‎: BMJ Open 2012;2(5):e000998.

Indexed‎: PubMed 23087011

DOI‎: 10.1136/bmjopen-2012-000998

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23087011 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Patient blood management in obstetrics: management of anaemia and haematinic deficiencies in pregnancy and in the post-partum period: NATA consensus statement. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Muñoz M, Peña-Rosas JP, Robinson S, Milman N, Holzgreve W, Breymann C, Goffinet F, Nizard J, Christory F, Samama CM, Hardy JF.

Source‎: Transfus Med 2018 Feb;28(1):22-39.

Indexed‎: PubMed 28722245

DOI‎: 10.1111/tme.12443

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722245 (เปิดหน้าต่างใหม่)

UK guidelines on the management of iron deficiency in pregnancy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pavord S, Myers B, Robinson S, Allard S, Strong J, Oppenheimer C; British Committee for Standards in Haematology.

Source‎: Br J Haematol 2012;156(5):588-600.

Indexed‎: PubMed 22512001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22512001 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Contemporary uses of erythropoietin in pregnancy: a literature review. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Sienas L, Wong T, Collins R, Smith J.

Source‎: Obstet Gynecol Surv 2013;68(8):594-602.

Indexed‎: PubMed 23921673

DOI‎: 10.1097/OGX.0b013e3182a2d51c

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23921673 (เปิดหน้าต่างใหม่)

การจัดการภาวะโลหิตจาง—การป้องกันภาวะโลหิตจางในทารกแรกเกิด

Placental transfusion strategies in very preterm neonates: a systematic review and meta-analysis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Backes CH, Rivera BK, Haque U, Bridge JA, Smith CV, Hutchon DJ, Mercer JS.

Source‎: Obstet Gynecol 2014;124(1):47-56.

Indexed‎: PubMed 24901269

DOI‎: 10.1097/AOG.0000000000000324

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24901269 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Effect of delayed cord clamping on very preterm infants. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Chiruvolu A, Tolia VN, Qin H, Stone GL, Rich D, Conant RJ, Inzer RW.

Source‎: Am J Obstet Gynecol 2015;213(5):676.e1-7.

Indexed‎: PubMed 26196456

DOI‎: 10.1016/j.ajog.2015.07.016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26196456 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Delayed umbilical cord clamping in premature neonates. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kaempf JW, Tomlinson MW, Kaempf AJ, Wu Y, Wang L, Tipping N, Grunkemeier G.

Source‎: Obstet Gynecol 2012;120(2 Pt 1):325-30.

Indexed‎: PubMed 22825092

DOI‎: 10.1097/AOG.0b013e31825f269f

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825092 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Placental transfusion: a review. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Katheria AC, Lakshminrusimha S, Rabe H, McAdams R, Mercer JS.

Source‎: J Perinatol 2017;37(2):105-11.

Indexed‎: PubMed 27654493

DOI‎: 10.1038/jp.2016.151

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27654493 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Committee Opinion No. 684: Delayed umbilical cord clamping after birth. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Mascola MA, Porter TF, Chao TTM; Committee on Obstetric Practice.

Source‎: Obstet Gynecol 2017;129(1):e5-10.

Indexed‎: PubMed 28002310

DOI‎: 10.1097/AOG.0000000000001860

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28002310 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. (เปิดหน้าต่างใหม่)

McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T, Morris PS.

Source‎: Cochrane Database Syst Rev 2013;(7):CD004074.

Indexed‎: PubMed 23843134

DOI‎: 10.1002/14651858.CD004074.pub3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23843134 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Milking compared with delayed cord clamping to increase placental transfusion in preterm neonates: a randomized controlled trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Rabe H, Jewison A, Alvarez RF, Crook D, Stilton D, Bradley R, Holden D; Brighton Perinatal Study Group.

Source‎: Obstet Gynecol 2011;117(2 Pt 1):205-11.

Indexed‎: PubMed 21252731

DOI‎: 10.1097/AOG.0b013e3181fe46ff

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21252731 (เปิดหน้าต่างใหม่)