ข้ามไปยังเนื้อหา

สูติศาสตร์

Acceptance of Normovolemic Anemia

Transfusion practices in postpartum hemorrhage: a population-based study. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bonnet MP, Deneux-Tharaux C, Dupont C, Rudigoz RC, Bouvier-Colle MH.

Source‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2013;92(4):404-13.

Indexed‎: PubMed 23215892

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23215892 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, Tweeddale M, Schweitzer I, Yetisir E; Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group.

Source‎: N Engl J Med 1999;340(6):409-17.

Indexed‎: PubMed 9971864

DOI‎: 10.1056/NEJM199902113400601

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9971864 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Avoiding unnecessary blood transfusions in women with profound anaemia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Lee ES, Kim MJ, Park BR, Kim JS, Choi GY, Lee JJ, Lee IS.

Source‎: Aust N Z J Obstet Gynaecol 2015;55(3):262-7.

Indexed‎: PubMed 26044165

DOI‎: 10.1111/ajo.12329

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26044165 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Anemia and perioperative red blood cell transfusion: a matter of tolerance. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Madjdpour C, Spahn DR, Weiskopf RB.

Source‎: Crit Care Med 2006;34(5 Suppl):S102-8.

Indexed‎: PubMed 16617252

DOI‎: 10.1097/01.CCM.0000214317.26717.73

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16617252 (เปิดหน้าต่างใหม่)

What factors contribute to hospital variation in obstetric transfusion rates? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Patterson JA, Roberts CL, Isbister JP, Irving DO, Nicholl MC, Morris JM, Ford JB.

Source‎: Vox Sang 2015;108(1):37-45.

Indexed‎: PubMed 25092527

DOI‎: 10.1111/vox.12186

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25092527 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cardiac output and fluid replacement in a Jehovah's Witness with severe postpartum hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Piraccini E, Corso RM, Agnoletti V, Terzitta M, Valtancoli E, Gambale G.

Source‎: Int J Obstet Anesth 2010;19(4):462-3.

Indexed‎: PubMed 20833029

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2010.03.016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20833029 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Transfusion policy after severe postpartum haemorrhage: a randomised non-inferiority trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Prick BW, Jansen AJ, Steegers EA, Hop WC, Essink-Bot ML, Uyl-de Groot CA, Akerboom BM, van Alphen M, Bloemenkamp KW, Boers KE, Bremer HA, Kwee A, van Loon AJ, Metz GC, Papatsonis DN, van der Post JA, Porath MM, Rijnders RJ, Roumen FJ, Scheepers HC, Schippers DH, Schuitemaker NW, Stigter RH, Woiski MD, Mol BW, van Rhenen DJ, Duvekot JJ.

Source‎: BJOG 2014;121(8):1005-14.

Indexed‎: PubMed 24405687

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24405687 (เปิดหน้าต่างใหม่)